Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2009

Πειρασμοί αιρέσεως

Πληροφορήθηκα πρόσφατα ότι οι αιρετικοί προτεστάνται, στην προσπάθειά τους να διαστρεβλώσουν το πνεύμα της Βίβλου και να απομακρύνουν τους πιστούς από την Ιερά Παράδοσι, κάνοντάς τους να πιστεύσουν ότι μπορούν οι ίδιοι, χωρίς τη βοήθεια της Εκκλησίας μας, να αλιεύσουν από το Λόγο του Θεού το πραγματικό του νόημα, έχουν κατασκευάσει ακόμη και λογισμικό, εις το οποίον έχουν εντάξει την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Ένα τέτοιο εργαλείο θα μπορούσε να είνε χρήσιμο για τους Ιερείς και τους Επισκόπους της Εκκλησίας μας, οι οποίοι εν Συνόδω επεξεργάζονται, όταν ανάγκη παρίσταται, ζητήματα δογματικά και της πίστεως. Ωστόσο, εάν απλοί πιστοί, χωρίς υπόβαθρον εις την Ορθόδοξο Θεολογία επιχειρήσουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα δίχως τη συμβουλή και τη συμβολή του Πνευματικού τους, θα περιπέσουν οπωσδήποτε εις πλάνας οικτράς, κινδυνεύοντες να παρασυρθούν στην προτεσταντικήν απόρριψι της Ιεράς Παραδόσεως και την αλαζονείαν ότι έχουν τη δυνατότητα να ερμηνεύσουν οι ίδιοι το λόγο του Κυρίου ημών.

Εφιστών την προσοχήν σας σε τέτοια προγράμματα, σας χαιρετώ! Υγιαίνετε εν Κυρίω!

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2009

Σεβασμιώτατος π. Φλωρίνης Αυγουστίνος

Αγαπητοί αδελφοί, πολλές φορές ψάχνουμε να βρούμε ανθρώπους, οι οποίοι να αποτελούν ζωντανά παραδείγματα για όλους μας. Οι Άγιοί μας ωρισμένες φορές μας φαίνονται τόσο αξεπέραστοι, που νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να τους πιάσουμε. Η αλήθεια είνε, όμως, ότι και οι Άγιοί μας ήσαν άνθρωποι, επειράσθησαν όσο και εμείς και με τη βοήθεια του Κυρίου αναδείχθηκαν.

Από τους ζώντας, όμως, μπορούμε να αποβλέψωμε σε κάποιους άνδρες εκκλησιαστικούς, των οποίων την ζωήν πολλοί από εμάς έχομε δη από κοντά και έχομε θαυμάση. Ποιος από εμάς δεν θυμάται τους αγώνας του Μητροπολίτου π. Φλωρίνης Αυγουστίνου; Δεν είνε μόνον η σθεναρά αντίστασι που προέβαλε στο γύρισμα και την προβολή αντι-χριστιανικών δημοσίων θεαμάτων στο χώρο της Μητροπόλεώς του - είνε οι άοκνες προσπάθειες για το ποίμνιό του, είνε τα όσα είχε κάνει ως ιεροκήρυξ κατά τη διάρκεια της κατοχής, είνε η στάσι του στα εθνικά θέματα και δη στο θέμα της Μακεδονίας μας! Αλλά, σε ακόμη πιο "απλά" ζητήματα, ποιος δεν έστειλε τα παιδιά του στις θαυμάσιες κατασκηνώσεις που διοργάνωνε η Ιερά Μητρόπολις Φλωρίνης! Ο Σεβασμιώτατος παρητήθη του μητροπολιτικού του έργου, όταν διεπίστωσε ότι η κατάστασι της υγείας του δεν του επέτρεπε να το ασκή κατά τον τρόπο που ο ίδιος, απαιτητικός πάντοτε από τον εαυτό του, επεθύμει. Διάγει το 102ο έτος της ηλικίας του, πνευματικώς κοπιάζων πάντοτε. Η διδασκαλία του έχει αποτυπωθή σε θαυμάσια βιβλία του, τα οποία κάθε Χριστιανός αξίζει τον κόπο να διαβάζη. Ο Σεβασμιώτατος είνε ίσως και ο πλέον επιφανής εκκλησιαστικός ανήρ, ο οποίος ζητούσε την κατάργησι του θρησκευτικού λεγομένου όρκου, επικαλούμενος το "μη ομώσαι όλως" του Ιερού Ευαγγελίου. Για όποιον θέλει να μάθη περισσότερα για το έργο του Σεβασμιωτάτου, υπάρχει ιστοσελίδα με το όνομά του, προς την οποίαν και σας παραπέμπω.

Ευχαριστών τον Κύριον που μας δίδει τέτοια φωτεινά παραδείγματα για τη διαγωγή του βίου μας, εύχομαι προς όλους εσάς να υγιαίνετε εν Κυρίω!

Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2009

Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού

Ιωάννης - ή Γιάννης! Ίσως το δημοφιλέστερο όνομα για άνδρες στην Ελλάδα (για τις γυναίκες δεν θα μπορούσε να είνε άλλο από αυτό της Θεομήτορος!), όνομα που συνδυάζει φρόνησι, εγκαρτέρησι, υπακοή, σεμνότητα και ταπεινότητα. Εύχομαι από καρδίας προς όλους τους εορτάζοντας "Χρόνια Πολλά!" και να μιμηθούν το παράδειγμα του Προδρόμου, ο οποίος εβάπτιζε εν Ιορδάνη τους μαθητάς αυτού και είχε τη μεγίστη τιμή να βαπτίση και τον Κύριο ημών.

Σε μια εποχή δύσκολη, μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από ανεκτικότητα προς την αμαρτία και άκρατον εγωισμό, το παράδειγμα του Ιωάννου του Προδρόμου ("φωνή βοώντος εν τη ερήμω") πρέπει να μας καθοδηγή. Η απάρνησι του εαυτού και η ενασχόλησι με τη φώτισι των συνανθρώπων μας είνε μέγιστο καθήκον.

Παρατηρώ εις το Διαδίκτυον την είσοδο πολλών ανθρώπων, οι οποίοι προβάλλουν μια ζωή ηδονιστική και αμαρτωλή. Λυπούμαι για τους ανθρώπους αυτούς, νεαράς κυρίως ηλικίας, ωστόσο έχω συναίσθησι ότι δεν είνε περισσότερο αμαρτωλοί από εμένα. Και προσπαθώ με τις παραινέσεις μου όχι να τους δείξω από μόνος μου την ορθή οδό, αλλά να τους καλέσω να σκεφθούν, να εξετάσουν και να αποδεχθούν τα όσα προσφέρει άφθονα η Πίστι μας! Ειδικά μάλιστα όταν διακρίνω να υπάρχη πνεύμα πραγματικά ανήσυχο, όταν η καταφυγή στις ηδονιστικές προτροπές δεν γίνεται παρά μόνον ως μέσον προσελκύσεως της προσοχής. Προς όλους αυτούς υπενθυμίζω, όμως, και τη ρήσι: "ο καιρός γαρ εγγύς". Προς γνώσι και συμμόρφωσι για όλους μας.

Υγιαίνετε εν Κυρίω!

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2008

Καλή Χρονιά!

Eύχομαι, συν Θεώ, Καλή Χρονιά σε όλους τους αναγνώστας μου! Να ξέρετε ότι πρέπει μέσα στη χρονιά να μας διακατέχει φρόνησι, γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή ο Κύριος να επανέλθη για να μας κρίνη! Η τρομερή του κρίσι μπορεί να μας καταδικάση εις την αιωνίαν άβυσσον, αλλά και να μας χαρίση την αιωνίαν ζωήν! Σας καλώ να είστε καλοί Χριστιανοί, καλοί με τους συνανθρώπους σας και να προσπαθείτε να διαδίδετε το Κήρυγμα του Κυρίου μας!

Υγιαίνετε όλοι εν Κυρίω!

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2008

Έναρξι - Ευχαί διά τα Χριστούγεννα!

Αγαπητοί εν Κυρίω αδελφοί!

Η τεχνολογία είνε του διαβόλου γέννημα, αλλά πρέπει να την χρησιμοποιούν κι οι πιστοί, διαφορετικά ο Βεελζεβούλ θα επικρατήση.

Θα σας χαιρετώ, εν Χριστώ, άπαξ εβδομαδιαίως, ίσως και συχνότερον.

Ας αρχίσωμε αυτό το ταξείδι - ίσως σε κάποιους να προκαλέση ενόχλησι, αλλά, αν βοηθήση κάποιους άλλους να μεταστραφούν προς τον Κύριον, θα έχη επιτύχει το σκοπό του.

Μέγας ει Κύριε και Θαυμαστά τα έργα Σου!

Ευχαριστώμεν Σε διά την Σην γέννησιν!

Εις τους εορτάζοντας την ημέραν της Γεννήσεως του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού ευχόμεθα να τα "εκατοστήσουν"!

Χρόνια Πολλά προς όλους εσάς!